Wat doet ELISA

E-mailadres

Afdrukken

Algemeen

ELISA denkt mee en werkt samen met de cliënt, op een praktische en concrete manier. Hierbij gaat ELISA uit van de mogelijkheden en de kwaliteiten die al aanwezig zijn. ELISA maakt samen met de cliënt de vertaalslag naar een praktische hulpvraag en biedt daarna concrete ondersteuning bij het in stapjes toewerken naar een passende oplossing.

Inhoud van het werk

  1. Structurele begeleiding
  2. Spreekuurcontact
  3. Advisering/voorlichting aan organisaties/instellingen
  4. Mindfulness
  5. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Individueel
  6. Reflexrestanten en het Neuro-Ontwikkelingsprogramma

Manier van werken

ELISA komt in alle gevallen op de locatie van de cliënt of de opdrachtgever, tenzij de cliënt of opdrachtgever dit niet wil. Een alternatieve locatie is dan in goed overleg mogelijk.

ELISA roeit met de riemen die er zijn. Alle personen met een vorm van autisme (of een vermoeden hiervan) en/of hun omgeving vallen binnen de doelgroep. Leeftijd, verstandelijke vermogens en/of andere beperkingen spelen hierbij geen rol.

ELISA kan er wel voor kiezen om cliënten door te verwijzen, vanwege problematiek of vanwege het aantal cliënten.


Cliënt: Ron van Leeuwen

Prijzen

  1. Structurele begeleiding: € 47,50 per uur
  2. Spreekuurcontact: € 57,50 per uur
  3. Bij advisering en voorlichting: prijs in nader overleg

Wanneer de reistijd naar een cliënt of opdrachtgever meer dan een kwartier bedraagt (retour), wordt er een reiskostenvergoeding afgesproken.

Er wordt geen BTW berekend, wanneer een kopie van een indicatiebesluit (of PGB-beschikking) overhandigd kan worden.

Zonder indicatiebesluit wordt 21% BTW gerekend.


Terug naar boven ^