Wat is ELISA

E-mailadres

Afdrukken

ELISA is een onderneming die zich richt op personen met een vorm van autisme en hun omgeving.

Voorgeschiedenis

ELISA is in het leven geblazen door Rianne Jansen. Als (ambulant) begeleider van personen met een vorm van autisme heeft ze veel werkervaring opgedaan. Daarnaast is ze ervaringsdeskundige, omdat ze zelf, evenals haar zoon, een vorm van autisme heeft.

Zij zet haar kennis, ervaring en kwaliteiten in op een concrete, praktische en doelgerichte manier.

Visie:

Oplossingsgericht


Cliënt: Ron van Leeuwen

ELISA gaat uit van de kwaliteiten, mogelijkheden en vaardigheden van mensen met autisme in plaats van zich te richten op de problemen en de beperkingen. Op een positieve manier, gericht op de toekomst, waarbij sterke kanten en kwaliteiten benadrukt en uitgebouwd worden.

Tolk

1. ELISA is een tolk tussen personen, wanneer er misverstanden zijn ontstaan of dreigen te ontstaan. De communicatie naar mensen met autisme toe is niet altijd duidelijk of eenduidig genoeg. Het lijkt soms op een botsing tussen verschillende culturen, al zijn de bedoelingen goed.

2. ELISA levert een bijdrage aan het wederzijds begrip tussen mensen met en zonder autisme. Dit helpt hen om rekening met elkaar te houden.

Hierbij wordt de 'autistische cultuur' niet als minder of beperkt beschouwd, maar als afwijkend en de communicatieproblemen als wederzijds.

Netwerk

1. ELISA creëert samen met de cliënt een netwerk waarop hij/zij kan terugvallen en waardoor meer zelfstandigheid mogelijk is.

2. ELISA betrekt dit netwerk zo veel mogelijk bij de begeleiding, zodat ouders, partners, kinderen, collega's, vrienden, elkaar niet tegenwerken, maar samenwerken.

Dit vraagt van de omgeving aanpassingen en flexibiliteit en van de persoon met autisme veel energie, maar is een belangrijke investering in een toekomst waarin personen met en zonder autisme leren op elkaar af te stemmen.

Aandacht voor fysieke aspecten

ELISA beschouwt het autisme niet zo zeer als een stoornis, maar als een vertraging (of versnelling) in zowel de mentale als fysieke ontwikkeling. De persoon met autisme wordt als één geheel benaderd, met zowel aandacht voor de mentale ontwikkeling (sociaal, emotioneel, relationeel etc.) als voor de fysieke ontwikkeling (aandacht voor voeding, aandacht voor prikkelverwerking, bijvoorbeeld proprioceptie etc.)


Terug naar boven ^